ویدئوهای کلاس های ضبط شده

آنلاین

ممکن است برای دسترسی به برخی مطالب نیاز به ورود به حساب کابری خود را داشته باشید. 

 دقت کنید برای مشاهده ویدئوهای این صفحه نیاز به پسورد دارید که می توانید آن را از استاد خود درخواست کنید.

مخابرات سیار

مخابرات ماهواره ایی

کارگاه مخابرات سیار

مخابرات دیجیتال

احتمالات در ICT

به بالای صفحه بردن