تست انگلیسی

تعیین سطح زبان انگلیسی

  • تعیین سطح گرامر
  • تعیین سطح لغت
  • تعیین سطح مهارت شنیداری

این تست شامل 50 لغت است که دقیقا میزان تسلط شما را بر قسمت های مختلف گرامر مشخص می کند.

Loading

این تست شامل 40 سوال است. با وچود اینکه محدویدیت زمانی برای این تست نظر گرفته نشده است، توصیه می شود تست را در 20 دقیقه به اتمام برسانید.

Loading

شامل 40 سوال می باشد. محدودیت زمانی ندارد اما بیش از یک بار گوش ندهید.

Loading

به بالای صفحه بردن