رفیعی نت

حضور در کلاس آنلاین

حضور و غیاب

در هر جلسه، از نیم ساعت قبل از شروع کلاس، می توانید حاضری خود را بزنید. بدین منظور شماره ابتدا نام و نام خانوادگی و سپس شماره دانشجویی خود را وارد کنید. دقت کنید، حتما بایستی شماره دانشجویی دقیق بدوم فاصله، کاراکتر، حرف و یا عدد اضافی باشد، در غیر اینصورت حاضری شما منظور نمی گردد. 
سپس روی دکمه ارسال کلیک کنید. نمایش داده شدن کادر سبز رنگ، به منزله ارسال حضور شما می باشد و در صورتی که با کارد نارجی مواجه شدید، پس از چند دقیقه دوباره تلاش کنید.
اگر با مشکل لودینگ طولانی مدت مواجه شدید، یعنی سایت در حال ترافیک بالا می باشد، لذا، چند دقیقه صبر کردهريال سپس دوباره تلاش کنید.
دقت کنید، شما یک ساعت از زمان آغاز حضور و غیبا برای ارسال حضوری زمان دارید، سپس، تا مدتی کوتاه، برای شما تاخیر در حضور و پس از آن غیبت رد خواهد شد.

حضور و غیاب آنلاین


    به بالای صفحه بردن