ماشین حساب آنلاین مارکوم (محاسبه Q)

ماشین حساب آنلاین مارکوم برای محاسبه مقدار Q که در محاسبه متغیر تصادفی گاوسی (تابع نرمال) مورد استفاده قرار می گیرد کاربرد دارد. یکی از مزایای این ماشین حساب این است که که علاوه بر محاسبه مقدار نهایی، جواب را برای درک بهتر رسم می نماید. دقت نمایید استفاده از این ماشین حساب نیار به ثبت نام و یا ورود به حساب کاربری ندارد..

بدین منظور شما اطلاعات اولیه ایی چون واریانس و انحراف از معیار به همراه میانگین را به سیستم می دهید و سیستم به صورت اتوماتیک مقادیر نهایی را به شما نمای ش می دهد. همچنین یک فایل راهنمایی در زیر همان صفحه قرارداه شده است که ی توان با استفاده ازاآن به راحتی از ماشین حساب استفاده کرد.

برای درک بهتر، می توانید ویئوی زیر را نیز مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن