رفیعی نت

آنلاین

حضور و غیاب

نام و نام خانوادگی به همراه شماره دانشجویی دقیق (بدون فاصله، ویرگول، نقطه و… را در کادر مقابل وارد نمایید. توجه نمایید که ورود اسم شما به منزله حضور شما در کلاس قلمداد می شود اما قطعی نیست. حضور و غیاب نهایی در کلاس پس از تایید اسامی حاضرین در کلاس ثبت خواهد شد. 

برای ارسال حضور، نیم ساعت قبل از شروع کلاس تا یک ساعت پس از شروع کلاس زمان دارید. پس از این برای شما با توجه به ساعت حضور، تاخیر یا غیبت منظور خواهد شد.

در ساعات شلوغی که ممکن است فرم مقابل به علت ارسال همزمانی تعداد زیادی درخواست شلوغ باشد، می توانید از دکمه زیر آن ” حضور و غیاب روش دوم” برای ارسال حضور خود استفاده نمایید.

حضور و غیاب کلاسی


    اگر در ساعات شلوغی، دکمه بالا کند عمل کرد، می توانید از روش دوم زیر برای ارسال حضور استفاده نمایید.

    به بالای صفحه بردن

    حضور و غیاب

    روش دوم